Lejebetingelser

1.     Ankomst/afrejse

Medmindre andet er aftalt, er der mulig ankomst fra kl. 15, og afrejse skal ske på afrejse dagen senest kl. 10. Nøglerne til ferielejligheden udleveres af ejer Amanda Nielsen. Ring 10 min før forventet ankomst på tlf. 22817575.

Aflevering plus gennemgang af ferielejlighed foregår ved ejer Amanda Nielsen. Der aftales tidspunkt for dette, dagen før afrejse. 

2.     Betaling

Der betales altid et depositum på 1000kr ved booking af ophold. Dato for betaling af rest beløbet fremgår af faktura. Er der mindre end 1 måned til ankomst betales hele beløbet på en gang 

3.     Antal gæster

Ferielejligheden og den dertilhørende grund må til enhver tid højest bebos (hvorved forstås overnatning, mens gæster er velkomne i dagtimerne) af det antal personer som er anført på hjemmesiden. Det er forbudt at opstille telte samt parkere campingvogne eller lignende på grunden. Bebos ferielejligheden af flere personer end det maksimalt tilladte, eller har du opstillet telte eller parkeret campingvogne eller lignende på grunden, har vi ret til uden varsel at bortvise det overskydende antal personer. Hvis du ikke efterkommer en sådan anmodning inden 12 timer, vil lejeaftalen blive ophævet og samtlige beboere er forpligtede til med øjeblikkelig virkning, uden yderligere varsel og uden nogen tilbagebetaling, at forlade feriehuset. 

4.     Hund

I ferielejlighederne er det ikke tilladt at medbringe hund eller andre kæledyr. 

5.     Støj

Ferielejligheden ligger i rolige omgivelser, men der kan forekomme støj fra landbrugsmaskiner i mark sæsonen samt almen støj fra naboer, trafik el. lignende. 

6.     Rygning

Rygning er IKKE tilladt i ferielejligheden. Alt rygning skal foregå udenfor. Ved overtrædelse af rygeforbuddet opkræves der et gebyr på 2000kr. Hvis eventuel rygning medfører en skade, som overskrider dette gebyr, har vi ret til at opkræve dig den faktiske udgift til rengøring. 

7.     Opladning af elbil

Der er ikke mulighed for opladning af elbil i forbindelse med ferielejligheden. 

8.     Annullering/ændringer

Depositummet på 1000kr tilbagebetales ikke ved annullering af booking, og når det fulde beløb er indbetalt, tilbage betales dette ikke ved en evt. annullering.

Ændringer i ophold kan ske hvis dette er mulig at imødekomme.

9.     Forbrug og slutrengøring

Forbrug er inkluderet i prisen. Slutrengøring koster 700kr. og er obligatorisk Opkræves sammen med betaling af ophold. 

10. Skader

Du skal behandle ferielejligheden forsvarligt og aflevere det i samme stand, som du modtog det i. Du er ansvarlig for skader på ferielejligheden og/eller dets inventar, møbler, udstyr og faciliteter, som forvoldes af dig selv eller andre personer, som du har givet adgang til ferielejligheden. Skader på ferielejligheden og/eller dets inventar, som opstår i løbet af lejeperioden, skal straks meddeles til os. Eventuelle krav i forbindelse med skader, som er opstået i løbet af lejeperioden, vil – uanset om du har anmeldt dem eller ej – blive gjort gældende over for dig senest 4 uger fra afslutningen af lejeperioden, medmindre du har handlet uagtsomt. 

11. Er der fejl eller mangler

Hvis der mod forventning skulle være fejl eller mangler under jeres ophold i ferielejligheden bedes du kontakte ejer Amanda Nielsen med det samme på tlf. 22817575, og vi vil udbedre det hurtigst muligt.